Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Diagnostik, behandlingsteknikker, rehabilitering og ledelse.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer 8-10 kurser hvert halvår.
Se kursuskataloget for Efterår 2017 her:

Forside til tab

Kalender

En kiropraktorklinik får i høj grad sine indtægter fra klinikkens patienter – dels som brugerbetaling, forsikringsrefusion, anden betaler, offentligt tilskud mm. Der eksisterer omkring 250 kiropraktor klinikker som alle er små selvstændige erhvervsdrivende organiseret som personlige selskaber, anpartsselskaber eller interessent selskaber. Hvor forretningsmindede og hvor stor er forretningsforståelsen hos kiropraktorerne? Det er nemlig sin kunst at drive sin klinik som en god forretning; der er mange ting, der skal tages hensyn til, som man ikke lærer i løbet af sin uddannelse til kiropraktor. En undersøgelse lavet af to amerikanske forskere giver en indikation af, hvordan det står til i Ontario i Canada. Og hvem ved, måske kan danske kiropraktorer nikke genkendende til det billede, der toner frem og blive inspireret til at efteruddanne sig på området?

 

Undersøgelsen er lavet for at få et billede af, om kiropraktorerne besidder den viden om at drive forretning, som de mener, en kiropraktor bør have. Den afslører, at de canadiske kiropraktorer især trænger til et større kendskab til strategisk ledelse, markedsføring og jura og etik.

 

For at nå frem til den erkendelse, skulle de deltagende kiropraktorer vurdere det påkrævede niveau og deres eget aktuelle niveau indenfor viden om at drive forretning på en skala fra 1 (lavest) til 5 (højest) på otte områder indenfor forretningsdrift: Organisatorisk adfærd og HR, strategisk ledelse, økonomi, markedsføring, jura og etik, regnskab, beslutningstagning på ledelsesniveau og drifts- og systemledelse.

 

Efter kiropraktorerne havde udfyldt de elektroniske spørgeskemaer, gennemgik skemaerne en statistisk analyse, der fandt frem til de tre nævnte indsatsområder, hvor kiropraktorerne med fordel kan forbedre deres viden.

 

Andre forskere har peget på, at kiropraktoruddannelsen godt kunne indeholde undervisning i at drive en kiropraktorklinik som en virksomhed, og forskerne bag det aktuelle studie mener, at deres resultater kunne danne grundlag for en reform af pensum på kiropraktorstudierne.

 

Heller ikke i Danmark indgår klinikdrift i uddannelsen af kiropraktorer, men danske kiropraktorer kan efteruddanne sig via kurser på NIKKB’s efteruddannelse. Aktuelt udbyder NIKKB et efteruddannelseskursus med titlen Strategisk forretningsudvikling. Kurset giver deltagerne konkrete værktøjer til, hvordan man kan kortlægge, forstå og forandre sin forretningsmodel, ligesom man får konkrete værktøjer til den svære øvelse, det er at komme fra strategi til faktisk handling. Man kan læse mere om kurset og tilmelding på http://www.nikkb.dk/details/281-strategisk-forretningsudvikling/odense-m/2017-04-22/09-30

 

Studiet af de canadiske kiropraktorer er udført af Michael Anthony Ciolfi fra University of Bridgeport i Connecticut, USA og Patsy Ann Casen fra Walden University i Minnesota, USA og kan læses i sin heldhed ved at følge dette link: https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-017-0134-2