Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Diagnostik, behandlingsteknikker, rehabilitering og ledelse.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer 8-10 kurser hvert halvår.
Se kursuskataloget for Efterår 2017 her:

Forside til tab


TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling sker altid elektronisk på vores hjemmeside: www.nikkb.dk

Der udfyldes én tilmelding pr. kursus pr. deltager.

Se tilmeldingsfristen under det enkelte kursus. Husk altid at have dine personligeoplysninger korrekt opdateret, da f.eks. arbejdsskiveroplysninger på fakturaen importeres herfra.

Betalingen foregår med kreditkort på vores online betalingsmodul direkte ved tilmeldingen.

Hvis du har problemer med den elektroniske tilmelding eller betaling, er du meget velkommen til at kontakte efteruddannelsesansvarlig Rie Castella Toftgaard eller øvrige efteruddannelsesenhed – se kontaktoplysningerne nedenfor.

Vær opmærksom på, at du som bekræftelse på din tilmelding kun modtager en faktura pr. e-mail. 

Hvis et kursus er overtegnet, forbeholder NIKKB sig ret til at prioritere kiropraktorer først. Ved overtegning oprettes en venteliste.

KOMPENSATIONSORDNING
Kiropraktorfonden har løbende bevilget midler til en forsøgsordning med delvis kompensation for økonomiske tab ved deltagelse i NIKKB's efteruddannelse på hverdage. Ordningen gælder også for 2017.

Ordningen gælder kiropraktorer i praksissektoren. Ansatte kiropraktorer skal dele kompensationen med deres klinikarbejdsgiver, som mister omsætning ved den ansattes fravær. Kompensation søges på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside: www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse

FORPLEJNING OG INDKVARTERING
Ved særlige behov omkring måltider og indkvartering i øvrigt, skal du selv kontakte kursusstedet og træffe en aftale.

AFMELDING

Afmelding skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til NIKKB – se kontaktoplysningerne nedenfor.

  • Ved afmelding inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales hele kursusgebyret.

  • Ved afmelding senest 2 uger før kursets start tilbage- betales halvdelen af kursusgebyret.

  • Ved senere afmelding tilbagebetales kursusgebyret ikke.


Kursustilmeldingen er personlig. Ved afmelding kan pladsen ikke nødvendigvis videregives til anden person fra samme klinik.

ÆNDRINGER

NIKKB forbeholder sig ret til ændringer i programmet af såvel pris, tid, sted som indhold.

KURSUSMATERIALE
Program, deltagerliste m.m. fremsendes pr. e-mail ca. 1 uge før kursusstart.

KONTAKT 
Rie Castella Toftgaard, tlf.: +45 6550 9331, e-mail: rtoftgaard@nikkb.dk

Øvrige efteruddannelsesenhed, tlf. 6550 4520, e-mail: efteruddannelse@nikkb.dk