Christian Mallen, NIHR research professor in general practice, og Elaine Hay, professor of community Rheumatology, fra Keele University i England, argumenterer i en leder til det ansete britiske magasin British Medical Journal for en ændring af fokus hos læger og behandlere af patienter med rygsmerter og slidgigt. De to forskere ønsker øget fokus på træning fremfor medicinering af patienter med de nævnte lidelser.

 

Det er især brugen af paracetamol, forskerne ønsker ændret. Mallen og Hay henviser i deres argumentation for øget fokus på fysisk aktivitet til en forskningsartikel af Machado, Maher, Ferreira m. fl. Med titlen ”Efficacy and safety…

Læs mere

NIKKB er fornemt repræsenteret på Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforums Åben Forskerdag, der bliver afholdt onsdag den 29. april på Trinity Hotel & Conference Centre i Fredericia. Forskerdagen består af workshops om formiddagen og en række taler og foredrag om eftermiddagen.

 

Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder ved IOB og seniorforsker ved NIKKB er medarrangør af formiddagens workshop Bevægeapparatets forskning – ”Store muligheder og store Udfordringer i Region Syd. Formiddagens workshop afholdes dels i auditoriet på Trinity Hotel & Conference Centre og dels i en række mindre lokaler.

 

Desuden bidrager Jan Hartvigsen til workshoppen med et foredrag med titlen ”Bevægeapparatets forskning…

Læs mere

Når vi andre går hjem på weekend fredag eftermiddag, fortsætter en gruppe kiropraktorer lidt endnu. De deltager fra morgenstunden i et neurologikursus arrangeret af NIKKB’s efteruddannelsesenhed, og slutter først, når vi andre begynder at tænke på fredagens aftensmad. Underviser på kurset er Morten Blaabjerg, der er speciallæge i neurologi på neurologisk afdeling på OUH i Odense.  

 

Kurset tager udgangspunkt i de patienter, en kiropraktor møder i sin klinik, og Morten Blaabjerg vil have særligt fokus på patienternes mulige symptompræsentation hos deres kiropraktor. Kurset vil genopfriske deltagernes grundlæggende viden om den neurologiske verden og udstyre dem med den nyeste…

Læs mere

Den ansvarlige fysiker ved fysikerordningen under NIKKB (Peter Grøn) har udarbejdet en instruks til måling af udkoblingsdosis på digitale systemer. Instruksen er gyldig fra dags dato og er tænkt som en supplerende hjælp til de firmaer, der foretager statuskontrol.

 

Instruksen kan læses og downloades ved at klikke her

Læs mere

David Newell besøgte NIKKB og SDU

Dr. Dave Newell, der er forskningsleder ved Anglo European College of Chiropractic (AECC) ved Bournemouth University, besøgte for nylig NIKKB og SDU efter invitation fra professor og forskningsleder ved SDU, Jan Hartvigsen.

 

Dave havde meget travlt, mens han var i Odense. Under sit besøg hos NIKKB og SDU drøftede og udarbejdede han en forskningsartikel centreret omkring ”kontekstuelle” eller ”uspecifikke” effekter og deres rolle i muskuloskeletal behandling i samarbejde med Peter Kent, Jan Hartvigsen og Alice Kongsted. Derudover drøftede han med de tre forskere muligheden for yderligere projekter, og hvordan enkeltpersoner fra NIKKB og SDU kan arbejde langt tættere samarbejde…

Læs mere