”Muskel- og ledsygdomme bør [… ]stå øverst på den nationale sundhedsdagsorden. En målrettet statslig satsning kan starte en effektiv forskningsindsats med fokus på forebyggelse og tidlig behandling”.
Dette er hovedkonklusionen i en leder i Ugeskrift for Læger fra 3. marts 2014 (2014;176:V65799), skrevet af forskerne Ewa Roos, Karen Søgaard, Mette K. Zebis og Jan Hartvigsen fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og NIKKB.

Konklusionerne kommer bl.a. fra rapporten ”Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led” fra Vidensråd for Forebyggelse (2013), der skitserer, ”at der er behov for et meget større fokus på konsekvenser af skader…

Læs mere

EU-komissær for sundhed Tonio Borg besøger mandag den 30 marts sammen med Odenses borgmester Anker Boye og Regionsformand Carl Holst (Region Syddanmark) Institut for Idræt og Biomekanik i forbindelse med uddeling af EU midler til Knowledge and Innovation Communities. Professor og seniorforsker Jan Hartvigsen deltager som en af SDUs repræsentanter i besøget, hvor han skal fortælle om IOBs forskning i forebyggelse og behandling af muskel- og ledsygdomme.

Læs mere om Tonio Borgs besøg her:
http://regionsyddanmark.dk/wm442948

Læs mere

Ny rapport udarbejdet for Gigtforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet viser, at knap hver femte blandt voksne danskere har artrose, der bedst kendes som slidgigt, men i virkeligheden ikke altid er relateret til slid.

Det koster samlet set samfundet 6,8 milliarder kroner. Deraf udgør omkostningerne til behandling meget med 5,4 milliarder kroner om året, hvoraf indlæggelse fylder en stor del.

Det kort- og langsigtede produktionstab forbundet med sygdommen er 1,4 mia. kr. Produktionstabet skyldes, at sygdommen genererede i 2010 ca. 400.000 sygedage og 682 personer fik tilkendt førtidspension pga. en artrose-diagnose.

Læs hele rapporten her: http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2014/Artrose.aspx…

Læs mere

21.-23. marts 2014 afholdt International Association for the Study of Pain – IASP et forskningssymposium i Århus om piskesmæld og udvikling af  kroniske smerter.

Seniorforsker Alice Kongsted fra NIKKB og SDU var inviteret til at give en status på, hvad vi ved om effekten af konservativ behandling efter piskesmældstraumer.

Her er de væsentligste budskaber fra hendes indlæg opsummeret:

1.    Aktive tilgange til behandling skal prioriteres. Patienter skal anbefales at holde sig så meget i gang som muligt i den akutte fase og at undgå brug af krave.

2.    Første linje behandling skal være simpel. Der skal ikke sættes alt…

Læs mere

"Samfundet taber 18 mia. kr. årligt som følge af slidgigt, viser en ny rapport. Pengene kan bruges bedre på forebyggelse, mener eksperter, der kalder sygdommen håbløst underprioriteret".

Læs artiklen i JP, hvor professor og seniorforsker Jan Hartvigsen bl.a. udtaler sig, her: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6580429/slidgigt-koster-samfundet-milliarder/

Læs mere