Af Kristina Boe Dissing: Forskning

Så kører vi!

10.02.2012

Behandlingsdelen af Svendborg-projektet del 2 er startet.

Det har været længe undervejs og haft mange forhindringer, men nu er de 5 første børn set og behandlet.

Interventionsdelen er en del af mit ph.d.-projekt omkring behandling af børn med ryg/nakke smerter og skal køre de næste 2 ½ år.

Børnene bliver randomiseret til 2 grupper, hvoraf den ene gruppe får bløddelsbehandling, vejledning og øvelser, og den anden gruppe får det samme inkl. manipulationsbehandling.
Herefter bliver de fulgt og behandlet så tæt på den kliniske hverdag som muligt, så vi forhåbentlig får et godt billede af, hvordan kiropraktisk behandling egentlig virker på børn og unge.

Kort om Svendborg projektet:

Projektet startede for 3½ år siden som et samarbejde mellem Svendborg kommune, Team Danmark, Trygfonden, Center for Re¬search in Childhood Health IOB og Forskningsafdelingen ved Rygcenter Syddanmark IRS, SDU samt UCL, hvor man i en periode på 3 år ville afdække betyd¬ningen af øget idrætsundervisning for skoleelevers sundhed og trivsel. Der blev mulighed for at fortsætte projektet yderligere 3 år, hvilket gav en unik chance for at undersøge effekten af manipulationsbehandling hos børn og forhåbentlig opnå den evidens, der stort set er ikke-eksisterende i dag.

Vi følger børnene via en metode kaldet sms-track, hvor forældrene hver søndag får 3 sms’er, hvor de skal svare på spørgsmål omkring barnets aktivitetsniveau, samt om barnet har haft ondt i bevægeapparatet i den forgangne uge. Hvis der svares ja, ringes forældrene op og udspørges om problemets omfang. Er der herefter grund til at undersøge barnet, kører et medlem af teamet ud til skolerne og foretager objektive undersøgelser, diagnosticerer og giver gode råd og vejledning. Det faste team består af 2 kiropraktorer og 3 fysioterapeuter, og til behandlingsdelen er der ydermere tilknyttet 2 eksterne kiropraktorer.

Barnet og forældrene har derved en god mulighed for hurtig diagnose, vejledning og evt. videre henvisning til yderligere undersøgelser. Dette gør, at der i samtlige 3 år har været en fantastisk svarprocent i sms-tracken på ca. 92 % hver eneste uge, hvilket er ret enestående.
Der er i alt ca. 1800 deltagende børn fra 3.-7. klasse fordelt på 13 skoler med i projektet. Heraf har ca. halvdelen indtil videre sagt ja til at deltage i selve behandlingsdelen, og kun ganske få sagt nej.

Et par af de største udfordringer har været etablering af en ny elektronisk journal, samt at få logistikken til at fungere, bl.a. i forhold til kørsel mellem de mange skoler i forhold til antal behandlere. Derfor er de første 2 måneder tænkt som pilot projekt, for at se om logistikken går op i en større enhed.

 

Kalender

Artikler

Etisk godkendelse og masser at glæde sig til

Så kom ”vinteren” til Melbourne og Distortion, som...

Indsamling af nakkedata afsluttet!

Fire KIP-klinikkerne har siden efteråret 2011 udde...

Hverdag og blomstrende lærelyst

For en god ordens skyld vil jeg gå lidt kronologis...